Szyby dźwiękoizolacyjne

Po określeniu źródła hałasu i dobraniu szyb o odpowiednich parametrach dźwiękochłonnych można zniwelować jego poziom tak, aby nie był dla nas dokuczliwy. Ochronę przed hałasem uzyskuje się stosując w pakietach szyby o różnej grubości, szyby klejone z odpowiednią folią a przestrzeń miedzy szybami może być wypełniana specjalnymi gazami tłumiącymi.
Z uwagi na działanie wielu czynników mających zróżnicowane znaczenie
i wpływ na tłumienie hałasu, doborem szkła dźwiękochłonnego powinna zająć się odpowiednio wykwalifikowana osoba celem indywidualnego oszacowania poziomu hałasu i dopasowania zestawu szybowego o odpowiednim poziomie tłumienia dźwięku.
Jest to czynność mająca zasadniczy wpływ na uzyskanie odpowiedniego komfortu pomieszczeń. Przy definiowaniu charakterystyki dźwiękowej przegród budowlanych stosuje się wielkość zwaną wskaźnikiem ważonym izolacyjności akustycznej „Rw” oraz wskaźniki poprawkowe „C” i „Ctr”, a jeszcze lepiej stosować współczynnik izolacyjności akustycznej właściwej RA2.