Orn.wz_.105_bialy_Deszczyk-KURA

Orn.wz_.105_bialy_Deszczyk-KURA
Orn.wz_.105_biały_Deszczyk-KURA