Orn.wz_.77_bialy

Orn.wz_.77_bialy
Ornament wzór 77 biały