Deklaracje właściwości użytkowych

Oznakowanie BOJAR CE dotyczy tylko szyb zespolonych.

DWU

szyby zespolone (IGU)

EN I DE I RU »